การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เบบี้ชาร์คเล่นซ่อนหาได้ยากขึ้น

อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นดูเหมือนจะลดประสิทธิภาพของการป้องกันการแช่แข็งของแมวฉลามในตัวอ่อน Catsharks ตัวอ่อนจะหลีกเลี่ยงผู้ล่าโดยการป้องกันการแช่แข็งและกลั้นหายใจ ภาพถ่ายโดย Ingo Arndt/Minden Pictures กระทุ้งกล่องไข่เบาๆ ทำให้แมวฉลามจุดเล็กๆ ตัวแข็ง เอื้อเฟื้อวิดีโอโดย Sara de Giorgio/University of Manchester โดย Greg Noone23 ตุลาคม 2564 | 450 คำ...